Merverdiavgift på elektroniske tjenester

Utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester må beregne og betale MVA på B2C salg til Norge.

Norske skattemyndigheter har etablert en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr elektroniske tjenester (inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester) til privatpersoner og ikke næringsdrivende kunder (B2C) i Norge. Se juridisk informasjon for mer informasjon.

  • Tilbydere av elektroniske tjenester har plikt til å registrere seg enten i den forenklede ordningen eller det ordinære MVA registeret når den totale omsetningen til mottakere i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12 måneders periode.
  • Tilbydere kan velge å registrere seg i den forenklede ordningen fra første salg.

For mer informasjon, se juridisk informasjon.

Elektroniske tjenester er tjenester som:

  • kan fjernleveres
  • er levert over internett eller annet elektronisk nett
  • ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi og
  • hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert

Alle vilkårene må være oppfylt for at tjenestene skal ansees som elektroniske tjenester.

Virksomheter som er registrert i den forenklede ordningen må sende inn kvartalsvise skattemeldinger for MVA som viser virksomhetens identifikasjonsnummer, total omsetning og 25 prosent MVA (valuta NOK).

 

Hver oppgave dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fristen for å sende inn oppgaver og betale er 20 dager etter periodens utløp.

Er du ennå ikke registrert i den forenklede ordningen?

Du må opprette en ny bruker i vår offisielle portal Altinn, før du kan registrere en virksomhet.

Spørsmål?

Hvis du vil ha mer informasjon eller du har spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post [email protected]ten.no. Vi svarer deg så raskt som mulig.