Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hva er MVA på elektroniske tjenester

Utenlandske leverandører av elektroniske tjenester til norske forbrukere (B2C) plikter å kreve inn og betale merverdiavgift til norske skattemyndigheter.

Den utenlandske leverandøren kan benytte den forenklede VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) til rapportering og betaling av MVA.

Den norske VOEC-ordningen tilsvarer EU-ordningen VAT MOSS.

Den forenklede ordningen er et alternativ til en ordinær registrering i MVA-systemet. Salg til private og offentlige virksomheter (B2B) skal fortsatt behandles etter de ordinære reglene om omvendt avgiftsplikt.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.