Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hvilke elektroniske tjenester er inkludert i den forenklede ordningen

Elektroniske tjenester er definert i MVA-lovens § 1-3 (1) bokstav j). Definisjonen er basert på EUs merverdiavgiftsdirektiv (EU VAT Directive (2006/112/EU) og Rådets forordning (Council Implementing Regulation NO 282/2011 of 15 March 2011 article 7). Elektroniske kommunikasjonstjenester kommer også innunder den forenklede ordningen.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.