Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Når og hvordan skal jeg betale

MVA skal rapporteres og betales kvartalsvis, frist for levering av oppgaver og betaling er 20 dager etter periodens utløp.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.