Merverdiavgift på fjernleverbare tjenester

Utenlandske tilbydere av fjernleverbare tjenester må beregne og betale MVA på B2C salg til Norge.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

Norske skattemyndigheter har etablert en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for virksomheter som ikke er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr fjernleverbare tjenester (inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester) til privatpersoner og ikke næringsdrivende kunder (B2C) i Norge. Se juridisk informasjon for mer informasjon.

  • Tilbydere av elektroniske tjenester har plikt til å registrere seg enten i den forenklede ordningen eller det ordinære MVA registeret når den totale omsetningen til mottakere i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12 måneders periode.
  • Tilbydere kan velge å registrere seg i den forenklede ordningen fra første salg.

For mer informasjon, se juridisk informasjon.

Fjernleverbare tjenester er tjenester som kan leveres over avstand og som ville vært mva-pliktig om de hadde blitt solgt fra en norsk leverandør.

Elektroniske tjenester som er levert over internett, ikke kan anskaffes uten informasjonstekologi og hovedsakelig er automatisert anses også som en fjernleverbar tjeneste.

Virksomheter som er registrert i den forenklede ordningen må sende inn kvartalsvise skattemeldinger for MVA som viser virksomhetens identifikasjonsnummer, total omsetning og 25 prosent MVA (valuta NOK).

 

Hver oppgave dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fristen for å sende inn oppgaver og betale er 20 dager etter periodens utløp.

Er du ennå ikke registrert i den forenklede ordningen?

Du må opprette en ny bruker i vår offisielle portal Altinn, før du kan registrere en virksomhet.

Spørsmål?

Hvis du vil ha mer informasjon eller du har spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post [email protected]. Vi svarer deg så raskt som mulig.