Juridisk informasjon

Privatpersoner i Norge som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet skal betale merverdiavgift. Det er den utenlandske leverandøren av fjernleverbare tjenester som må kreve inn denne merverdiavgiften.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

Skatteetaten har opprettet et forenklet system for registrering og rapportering. Reglene og det forenklede systemet ligner på reglene som har vært gjeldende i EU siden 2003.

Informasjon om MVA på fjernleverbare tjenester følger under: