Hva er MVA på fjernleverbare tjenester

Utenlandske leverandører av fjernleverbare tjenester til norske forbrukere (B2C) plikter å kreve inn og betale merverdiavgift til norske skattemyndigheter.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

Den utenlandske leverandøren kan benytte den forenklede VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) til rapportering og betaling av MVA.

Den norske VOEC-ordningen tilsvarer EU-ordningen VAT MOSS.

Den forenklede ordningen er et alternativ til en ordinær registrering i MVA-systemet. Salg til næringsdrivende og offentlige virksomheter (B2B) skal fortsatt behandles etter de ordinære reglene om omvendt avgiftsplikt.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.