Hvilke fjernleverbare tjenester er inkludert i den forenklede ordningen

Elektroniske tjenester er definert i MVA-lovens § 1-3 (1) bokstav j). Definisjonen er basert på EUs merverdiavgiftsdirektiv (EU VAT Directive (2006/112/EU) og Rådets forordning (Council Implementing Regulation NO 282/2011 of 15 March 2011 article 7). Elektroniske kommunikasjonstjenester kommer også innunder den forenklede ordningen.

Fra 1.1.2023 er også andre fjernleverbare tjenester omfattet av ordningen.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.