Merverdiavgift på varer med lav verdi

Utenlandske tilbydere av varer med lav verdi må beregne og betale MVA på B2C-salg til Norge.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg, rapporterer og betaler MVA til norske skattemyndigheter. 

Slik sikrer du at du etterlever reglene innen 1. april 2020

Virksomheter og markedsplasser som selger varer med lav verdi til forbrukere i Norge – det vil si varer med en verdi under 3000 kroner: 

Du kan enten registrere deg i det norske Merverdiavgiftsregisteret eller i den forenklede registreringsordningen for salg av varer med lav verdi.

Den forenklede ordningen (VOEC) innebærer færre administrative plikter enn MVA-registeret. 

Vi gjør oppmerksom på at den forenklede ordningen (VOEC) ikke gjelder for varer med en verdi over 3000 kroner, næringsmidler eller varer som er særavgiftspliktige eller restriksjonsbelagte. For slike varer vil merverdiavgift, særavgifter og toll bli krevd inn ved grensen. Fraktselskapet kan også kreve at forbrukeren betaler et ekstra gebyr for beregning og betaling av avgiftene.

Vær oppmerksom på at 3000-kronersgrensen for VOEC-ordningen gjelder per vare – ikke per faktura eller transaksjon. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Tilleggskostnader og gebyrer – for eksempel frakt- og forsikringskostnader – skal ikke tas med ved beregning av om salget er innenfor 3000-kronersgrensen (men skal inkluderes ved beregning av MVA).

Du må merke sendingene til norske forbrukere med et VOEC-identifikasjonsnummer som du vil få når du registrerer deg i VOEC-ordningen. Du må også merke sendingen med relevant informasjon som sikrer korrekt tollbehandling.

Siden MVA allerede har blitt lagt på kjøpet av varen, blir det ikke krevd inn MVA på VOEC-varer ved grensepassering.

Dersom varen imidlertid ikke kan identifiseres som en vare som faller under VOEC-ordningen er det en risiko for forsinket grensepassering, og at det kreves inn dobbel MVA. For å sikre rask grensepassering og unngå risiko for dobbel MVA-belastning må leverandører av VOEC-varer sikre at relevant informasjon om sendingen og dens innhold er tilgjengelig for transportøren og/eller speditøren og norske tollmyndigheter.

Relevant informasjon inkluderer:

 1. Leverandørens registreringsnummer (VOEC-nummer), som de vil bli tildelt ved registrering i VOEC-ordningen. Dette unike nummeret må følge sendingen som beskrevet under.
 2. Innholdet i pakken, inkludert verdi, beskrivelse og mengde varer.

Varer sendt med post:

 • Ønskelig
  • Send digital forhåndsinformasjon med det 7-sifrede VOEC-nummeret (M33/ITMATT) til posttjenesten i landet forsendelsen sendes fra, og legg inn denne informasjonen i en UPU standard S-10 strekkode på varen.
  • Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.
 • Hvis ITMATT ikke er mulig:
  • Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.

Varer som sendes med andre transportører (kurér, ekspressfrakt):

 • Angi det 7-sifrede VOEC-nummeret via EDI-melding eller merking slik det er påkrevet av fraktselskapet.

Transportøren må sikre at VOEC-informasjonen er tilgjengelig for norske tollmyndigheter, helst som elektronisk forhåndsvarsel, alternativt – senest når varene ankommer grensen. Les mer på toll.no

MVA må rapporteres og betales hvert kvartal til norske skattemyndigheter.

Hver VOEC-rapportering dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fristen for å sende inn oppgaver og betale er 20 dager etter kvartalets utløp.

Valutaomregning – avgjøre om en leveranse er MVA-pliktig

For å avgjøre om en leveranse er MVA-pliktig skal verdien av varen beregnes på kjøpstidspunktet. Hvis den aktuelle varen selges i en fremmed valuta, må leverandøren regne om den utenlandske valutaen til norske kroner på kjøpstidspunktet. Leverandøren kan bruke en av de følgende vekslingskursene:

 • kursen satt av norsk toll (fast ukentlig kurs)
 • Norges bank sin kurs, eller en referansekurs publisert av en annen sentralbank
 • en vekslingskurs satt av en valutaorganisasjon eller en tilbyder av vekslingskursdata

Vekslingskursen som skal brukes for omregning, må ha blitt publisert innen 30 dager før vekslingstidspunktet (kjøpstidspunktet). Hvis en annen kurs enn den siste publiserte kursen brukes, må praksisen for å hente ut en omregningskurs være konsekvent.

 

Les mer om merverdiavgift på varer med lav verdi, eller last ned utfyllende veiledning (guidelines) til VOEC-ordningen (kun på engelsk).

Overgangsordning

For å lette implementeringen av den nye ordningen vil Norge innføre ytterligere forenklinger for nettbutikker og markedsplasser i en overgangsperiode. Disse overgangsbestemmelsene vil bidra til gradvis å integrere alle nettbutikker og e-markedsplasser i VOEC-systemet.

Overgangsbestemmelser i gjennomføringsperioden - begrenset ansvar

Det midlertidige tiltaket består av to elementer:

 • Nettbutikker og e-markedsplasser kan på forespørsel gis tid til å foreta nødvendige tekniske systemjusteringer for å beregne og oppkreve norsk merverdiavgift på salg til norske forbrukere, og merke forsendelser riktig.
 • Slike nettbutikker og e-markedsplasser vil ha et begrenset ansvar for merverdiavgift i denne overgangsperioden: De vil bare være ansvarlige for den merverdiavgiften som kan beregnes ved bruk av systemene som til enhver tid er utviklet.
 • For å ha rett til et slikt begrenset ansvar, må nettbutikker og e-markedsplasser ta nødvendige steg for å overholde VOEC-ordningen så raskt som mulig.

 

 

 • For å unngå problemet med opphopning av pakker på grensen, vil varer med en verdi under 350 kroner ikke bli stoppet og sjekket for skatter og avgifter i denne overgangsperioden.
 • Unntaket gjelder ikke matvarer, særavgiftspliktige varer eller restriksjonsbelagte varer.
 • Fritaket betyr at transportøren ikke vil belaste kunden med fortollingsgebyr.

Dette må du gjøre

Nettbutikker og e-markedsplasser kan dra nytte av et midlertidig deklarasjonsfritak, og begrenset ansvar for merverdiavgift på varer som er solgt til norske forbrukere på følgende vilkår:

 • Nettbutikken eller e-markedsplassen må registrere seg i VOEC-ordningen.
  • Nettbutikker og e-markedsplasser trenger ikke å være i fullt samsvar med VOEC-ordningen innen 1. april 2020 for å registrere seg i ordningen; delvis etterlevelse er akseptabelt i en midlertidig periode.
  • Dette betyr at nettbutikker og e-markedsplasser bare holdes ansvarlig for merverdiavgiften som kan beregnes og betales ved bruk av systemene som til enhver tid er utviklet.
 • Nettbutikken eller e-markedsplassen må bekrefte at de har er behov for fritak på grunn av teknisk tilrettelegging osv.,
  • Nettbutikker og e-markedsplasser må bekrefte, og på forespørsel levere dokumentasjon på at de har tatt nødvendige steg for å overholde VOEC-ordningen.
 • Nettbutikken eller e-markedsplassen må oppgi en estimert dato for endelig overholdelse.
  • Forespørsler om å få ta del i disse overgangsbestemmelsene kan sendes enten ved å bruke "Kommentarer" - avsnittet i registreringsskjemaet, eller etter registrering på e-post til [email protected] med henvisning til VOEC-nummer.
  • Man må være forberedt på å måtte fremvise ytterligere dokumentasjon på forespørsel.

Viktig merknad: Bare sendinger der den VOEC-registrerte nettbutikken eller e-markedsplassen har samlet inn merverdiavgiften, skal merkes med VOEC-nummer, i samsvar med Guidelines avsnitt 9 / dokumentet "hvordan merke forsendelser til Norge" / informasjonsbrosjyren.

Nærmere om regulering av overgangsordningen

Overgangsordningen som gjelder deklarasjonsfritak gjelder kun for varer som har en verdi under 350 kroner (det tidligere avgiftsfritaket for varer med lav verdi).

For å sikre at nettbutikker og e-markedsplasser registrerer seg vil det bli gjennomført regelmessige tilfeldige kontroller, og pakker fra nettbutikker og e-markedsplasser som ikke er VOEC-registrert vil bli identifisert. Disse nettbutikkene og e-markedsplassene kan bli underlagt avgiftsfastsetting og tilleggsbeskatning av skattemyndighetene.

Overgangsordningen vil være gjeldende inntil videre.

Salg som ble gjort før 1. april 2020

Den nye VOEC-ordningen gjelder varer kjøpt 1. april 2020 eller senere. Den vil ikke gjelde tidligere salg (dersom ikke MVA er pliktig under eksisterende regler) selv om varene ikke ankommer Norge før etter 1. april 2020.

Spørsmål? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne

Hvis du vil ha mer informasjon eller du har spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post [email protected]. Vi svarer deg så raskt som mulig.