Merverdiavgift på varer med lav verdi

Utenlandske tilbydere av varer med lav verdi må beregne og betale MVA på B2C-salg til Norge.

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg, rapporterer og betaler MVA til norske skattemyndigheter. 

Slik etterlever du reglene

Virksomheter og markedsplasser som selger varer med lav verdi til forbrukere i Norge – det vil si varer med en verdi under 3000 kroner: 

Du kan enten registrere deg i det norske Merverdiavgiftsregisteret eller i den forenklede registreringsordningen for salg av varer med lav verdi.

Den forenklede ordningen (VOEC) innebærer færre administrative plikter enn MVA-registeret. 

Vi gjør oppmerksom på at den forenklede ordningen (VOEC) ikke gjelder for varer med en verdi på eller over 3000 kroner, næringsmidler eller varer som er særavgiftspliktige eller restriksjonsbelagte. For slike varer vil merverdiavgift, særavgifter og toll bli krevd inn ved grensen. Fraktselskapet kan også kreve at forbrukeren betaler et ekstra gebyr for beregning og betaling av avgiftene.

Vær oppmerksom på at 3000-kronersgrensen for VOEC-ordningen gjelder per vare – ikke per faktura eller transaksjon. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Tilleggskostnader og gebyrer – for eksempel frakt- og forsikringskostnader – skal ikke tas med ved beregning av om salget er innenfor 3000-kronersgrensen (men skal inkluderes ved beregning av MVA).

Du må merke sendingene til norske forbrukere med et VOEC-identifikasjonsnummer som du vil få når du registrerer deg i VOEC-ordningen. Du må også merke sendingen med relevant informasjon som sikrer korrekt tollbehandling.

Siden MVA allerede har blitt lagt på kjøpet av varen, blir det ikke krevd inn MVA på VOEC-varer ved grensepassering.

Dersom varen imidlertid ikke kan identifiseres som en vare som faller under VOEC-ordningen er det en risiko for forsinket grensepassering, og at det kreves inn dobbel MVA. For å sikre rask grensepassering og unngå risiko for dobbel MVA-belastning må leverandører av VOEC-varer sikre at relevant informasjon om sendingen og dens innhold er tilgjengelig for transportøren og/eller speditøren og norske tollmyndigheter.

Relevant informasjon inkluderer:

 1. Leverandørens registreringsnummer (VOEC-nummer), som de vil bli tildelt ved registrering i VOEC-ordningen. Dette unike nummeret må følge sendingen som beskrevet under.
 2. Innholdet i pakken, inkludert verdi, beskrivelse og mengde varer.

Varer sendt med post:

 • Ønskelig
  • Send digital forhåndsinformasjon med det 7-sifrede VOEC-nummeret (M33/ITMATT) til posttjenesten i landet forsendelsen sendes fra, og legg inn denne informasjonen i en UPU standard S-10 strekkode på varen.
  • Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.
 • Hvis ITMATT ikke er mulig:
  • Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.

Varer som sendes med andre transportører (kurér, ekspressfrakt):

 • Angi det 7-sifrede VOEC-nummeret via EDI-melding eller merking slik det er påkrevet av fraktselskapet.

Transportøren må sikre at VOEC-informasjonen er tilgjengelig for norske tollmyndigheter, helst som elektronisk forhåndsvarsel, alternativt – senest når varene ankommer grensen. Les mer på toll.no

MVA må rapporteres og betales hvert kvartal til norske skattemyndigheter.

Hver VOEC-rapportering dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Fristen for å sende inn oppgaver og betale er 20 dager etter kvartalets utløp.

Valutaomregning – avgjøre om en leveranse er MVA-pliktig

For å avgjøre om en leveranse er MVA-pliktig skal verdien av varen beregnes på kjøpstidspunktet. Hvis den aktuelle varen selges i en fremmed valuta, må leverandøren regne om den utenlandske valutaen til norske kroner på kjøpstidspunktet. Leverandøren kan bruke en av de følgende vekslingskursene:

 • kursen satt av norsk toll (fast ukentlig kurs)
 • Norges bank sin kurs, eller en referansekurs publisert av en annen sentralbank
 • en vekslingskurs satt av en valutaorganisasjon eller en tilbyder av vekslingskursdata

Vekslingskursen som skal brukes for omregning, må ha blitt publisert innen 30 dager før vekslingstidspunktet (kjøpstidspunktet). Hvis en annen kurs enn den siste publiserte kursen brukes, må praksisen for å hente ut en omregningskurs være konsekvent.

 

Les mer om merverdiavgift på varer med lav verdi, eller last ned utfyllende veiledning (guidelines) til VOEC-ordningen (kun på engelsk).

Spørsmål?

Hvis du vil ha mer informasjon eller du har spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post [email protected]. Vi svarer deg så raskt som mulig.