Om merverdiavgift på varer med lav verdi

Det er etablert en forenklet ordning for leverandører og elektroniske markedsplasser for å registrere, rapportere og betale MVA på B2C-salg av varer med lav verdi. Navnet på ordningen er VOEC (VAT On E-Commerce).

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

Ordningen er en forlengelse av den eksisterende VOES-ordningen (forenklet MVA-ordning for B2C-salg av elektroniske tjenester over grensene – VAT On Electronic Services). VOEC-ordningen gjelder for salg av både varer og fjernleverbare tjenester.

Hvem kan og bør benytte seg av VOEC-ordningen

VOEC-ordningen gjelder bare for leverandører som ikke har registrert forretningsadresse eller hjemsted i Norge, eller allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Ordningen er også forbeholdt leverandører som bare skal beregne og betale MVA på fjernleverbare tjenester og/eller varer med lav verdi.

 • Hvis en leverandør har registrert forretningsadresse eller hjemsted i Norge, eller hvis leverandøren er MVA-pliktig for andre varer eller tjenester, må leverandøren registrere seg i det ordinære MVA-registeret for alle de avgiftspliktige varene sine, inkludert varer av lav verdi. Slike leverandører kan ikke velge den forenklede VOEC-ordningen. Les mer om hvordan du kan registrere deg i det norske Merverdiavgiftsregisteret.
 • Hvis en leverandør selger varer gjennom egne nettbutikker eller lignende, skal leverandøren beregne og betale MVA på varene. Hvis varene gjøres tilgjengelig gjennom et mellomledd (for eksempel et markedssted, en plattform, app eller portal), skal mellomleddet anses som leverandøren i avgiftsmessige spørsmål i stedet for den underliggende leverandøren av varene.
 • Det er kun varer til privatpersoner (B2C), ikke virksomheter, som kan beregnes og rapporteres via VOEC-ordningen. Vær imidlertid oppmerksom på at leverandører ikke vil bli utestengt fra VOEC-ordningen om de også selger lignende varer til virksomheter og offentlige organer (B2B). Når det gjelder B2B-varer, er mottaker pliktig til å beregne og betale merverdiavgift.

Varer som er inkludert i VOEC-ordningen

VOEC-ordningen gjelder for salg av varer med lav verdi (og fjernleverbare tjenester). Varer med lav verdi er fysiske varer verdsatt til 2.999 kroner eller mindre. VOEC-ordningen omfatter alle typer varer, med unntak av følgende:

Varer med avgiftsfritak (aviser, magasiner, bøker osv.) er inkludert i VOEC-ordningen.

Slik finner du ut om en vare kan være med i VOEC-ordningen:

Varer som kan være med i VOEC-ordningen.png

Les mer om hvordan du opptrer i tråd med VOEC-ordningen.  

Slik rapporterer og betaler du merverdiavgift

MVA skal rapporteres og betales hvert kvartal. Meldinger må være sendt inn og betalinger foretatt 20 dager etter periodens slutt.

Du som leverandør må sende en MVA-melding i det forenklede registreringssystemet som inneholder:

 • identifiseringsnummer
 • beregningsgrunnlaget
 • og beregnet MVA regnet om til norske kroner (NOK)

Beløpet, rapportert og betalt, skal avrundes til nærmeste hele krone. Vær oppmerksom på at beløpet vi mottar, ikke skal avvike fra det rapporterte beløpet på grunn av bankgebyrer.

Betalingsinformasjon:

 • Mottaker:
 • Skatteetaten Merverdiavgiftsregnskapet
 • Postboks 38
  4891 Grimstad
  Norge

 • Bank:
  DNB Bank ASA
  SWIFT/BIC: DNBANOKK
  IBAN: NO5876940518888
Vennligst husk å merke betalingen med VOEC-nummeret ditt.

Levere kvartalsrapport

Du får en steg-for-steg veiledning i hvordan du leverer en kvartalsrapport.