Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Testinnsending Land-for-land-rapportering

Skatteetaten anbefaler alle som skal levere opplysninger som filvedlegg via Altinn å delta på testinnsending. Ved å delta får dere mulighet til å teste hele verdikjeden, både validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data.

Erfaring viser at de oppgavegiverne som deltar på test har gode forutsetninger for en vellykket innrapportering.

Testperiode

Altinns testmiljø for testinnsendinger holder åpent hele året. 1. september vil normalt skattemyndighetene oppdatere miljøet, herunder eventuelle endringer på validering av skjema for kommende innrapportering.

Aktivitet 1 - Test filformatet selv

Før dere sender inn opplysninger på XML-format ønsker vi at dere tester filformatet selv. Som offentlig virksomhet kan ikke Skatteetaten anbefale noen valideringsverktøy fremfor andre. Det finnes mange gratis valideringsverktøy på internett som kan brukes til dette. Det er også en XSD-validator i Altinns testmiljø, slik at filvedlegg med formatfeil ikke skal være mulig å sende inn. Når filen dere skal sende valideres mot Skatteetatens angitte XSD er dere kommet langt på vei til en problemfri innrapportering.

Aktivitet 2 - Innsending av testdata til Skatteetaten

Når dere har en XML-fil klar, kan dere sende inn testdata til Skatteetaten via Altinn.

Innsendte testdata kan bli benyttet til testformål i Skatteetaten. Testinnsendingene skal derfor ikke inneholde skarpe data om innsender eller 3. parter.

Dere får tildelt en fiktiv testbruker som brukes for innlogging i Altinns testmiljø. Når testdata sendes inn, får dere også en tilbakemelding i testbrukerens "Min meldingsboks".

Påmelding

For å delta i test, send en e-post til: [email protected]

Oppgi hvilken ordning dere ønsker å teste på, organisasjonsnummer til oppgavegiver og eventuelt organisasjonsnummeret til innsender, navn på kontaktperson samt e-postadresse og telefonnummer. Dere vil da få tildelt en testpakke som inneholder:

  • Altinn testbruker med fiktivt fødselsnummer, navn på fiktiv organisasjon med organisasjonsnummer dere må representere ved innsending, samt tilhørende passord og PIN-kode for innlogging i testmiljø
  • Kjøreplan for testinnsending