Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Salg av egen fangst

Driver du næringsvirksomhet og selger egen fangst, må du dokumentere hvert enkelt salg fortløpende.

Krav om kassasystem

Du skal bruke et produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.

Med kontantsalg mener vi alt salg der kjøperen gjør opp for seg med det samme, for eksempel ved bruk av kontanter eller bankkort. 

Se liste over kassasystemer som er produkterklært

Unntak fra kravet om kassasystem

Det finnes flere unntak fra kravet om å bruke produkterklært kassasystem. Kravet gjelder ikke dersom kontantsalget ikke overstiger 50 000 kroner eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår.

Kravet gjelder heller ikke dersom du har ambulerende eller sporadisk kontantsalg, og salget ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av et regnskapsår. 

Grensen på 3G gjelder kun det ambulerende eller sporadiske kontantsalget, og grensen er eksklusiv moms. Dersom du også driver kontantsalg fra et fast utsalgssted, skal du bruke kassasystem for den delen av virksomheten.

Slik dokumenterer du uten kassasystem

Har du kontantsalg under 50 000 kroner i løpet av et regnskapsår eller ambulerende eller sporadisk kontantsalg under 3G, og ikke bruker kassasystem for å dokumentere salget, må du dokumentere kontantsalget ved å:

  • føre kontantsalget fortløpende inn i en innbundet bok med forhåndsnummererte sider, eller
  • bruke kvitteringsblokk med kopi. Kvitteringene skal være forhåndsnummererte og må ha med salgsdato, vareslag og –mengde, og salgsbeløp inkl. moms, eller
  • lage en oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert.

Du skal alltid registrere salget, også når kunden bruker mobilapplikasjon (Vipps eller lignende) for å betale. Vipps er en betalingsløsning på linje med kontanter og bankkort.

Ved kaisalg skal du registrere den faktiske salgsprisen, ikke minsteprisen. Du skal også føre den faktiske salgssummen for hvert fiskeslag, eksklusiv moms, i sluttseddelen. Dette danner grunnlaget for den inntekten du skal føre i næringsoppgaven (post 3000).

Ambulerende kontantsalg

Ambulerende virksomhet er virksomhet som ikke drives fra et fast tilrettelagt utsalgssted. Det kan for eksempel være salg fra fiskebil, salg av frukt og bær langs veien om sommeren, salg på messer og lignende.

Salg av fisk fra båt vil i de fleste tilfeller komme inn under unntaket for ambulerende kontantsalg.

Sporadisk kontantsalg

Sporadisk kontantsalg betyr at virksomheten som hovedregel har annen type salg, men unntaksvis mottar betaling kontant.

Eksempel på sporadisk kontantsalg: en selvprodusent selger i hovedsak fiskekaker til butikker og lignende mot faktura. Produsenten selger fiskekaker til privatpersoner mot kontantbetaling, men det skjer bare unntaksvis.

Om salget til privatpersoner derimot er regelmessig, må produsenten bruke kassasystem.

Fradrag for kostnader

Du kan ha rett til fradrag for kostnader som gjelder salg av fisk. For at du skal få fradrag, må kostnadene være knyttet til å få, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Fradragene fører du i næringsoppgaven.