NOKUS - norsk-kontrollert utenlandsk selskap

Norske privatpersoner og selskaper som alene eller sammen med andre norske skattebetalere eier eller kontrollerer minst halvparten av et utenlandsk selskap, som er hjemmehørende i et lavskatteland, skal skattlegges for sin andel av det utenlandske selskapets overskudd.

Reglene gjelder utenlandske selskaper som tilsvarer aksjeselskaper o.l., i tillegg til en del formuer som forvaltes i utlandet, typisk truster. Skattlegging skal skje selv om det ikke har vært utdelinger fra det utenlandske selskapet til norske skattebetalere.

Unntak fra NOKUS-beskatning kan være aktuelt der hvor det foreligger en skatteavtale, eller hvis selskapet er hjemmehørende i et EØS-land.

Dette må du gjøre

Både privatpersoner og selskaper har i fellesskap plikt til å levere minimum følgende skjemaer for det(/n) utenlandske selskapet/enheten:

I tillegg skal hver enkelt privatperson og selskap levere RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS.

Levering skal skje i Altinn. Nye NOKUS må tildeles et registreringsnummer før levering i Altinn. Dette fås ved e-post til [email protected]. Oppgi følgende informasjon:

  • Selskapets navn
  • Formålet med selskapet
  • Stiftelsesdato
  • Norsk adresse
  • NOKUS-land
  • Norsk representant som skal ha tilgang i Altinn (navn med personnummer og/eller norsk selskap med organisasjonsnummer)

Alle NOKUS behandles ved storbedriftsavdelingen i Moss. Eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected].

Vedlegg