Nye vilkår for inntektsåret 2018

For inntektsåret 2018 skal alle Skatteetatens støtteordninger rapporteres via skjema RF-1354.

For inntektsåret 2018 skal alle Skatteetatens støtteordninger rapporteres gjennom skjema RF-1354. Rapporteringen skal skje i 2019 og vil omfatte alle støtteordninger som står oppført under:

 • SkatteFUNN
 • regionalt differensiert arbeidsgiveravgift
 • redusert CO2-avgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • reduksjon/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • redusert grunnavgift på mineralolje til produsenter av fargestoff og pigmenter
 • fritak for NOX-avgift for bedrifter som har inngått miljøavtale med staten
 • skatteinsentiver for investering i små og mellomstore bedrifter
 • redusert elavgift til skip i næring
 • redusert CO2-avgift til innenriks luftfart
 • redusert elavgift for industrien
 • redusert elavgift i tiltakssonen
 • redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 Mega Watt
 • fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
 • fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler
 • fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester
 • redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk
 • gunstige avskrivningsregler – vindkraftverk
 • forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

Listen over vil kunne endres ved at nye støtteordninger kommer til eller ved at eksisterende ordninger fjernes.