Utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF)

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting - USDF, dvs. utenlandske ANS, KS, mv., er skattepliktige i Norge for det forholdsmessige resultatet som faller på de norske deltakerne etter deres eierandeler i det utenlandske selskapet.

Plikten til å levere selskapsmelding RF-1215 og deltakermelding RF-1233 påhviler de norske deltakerne i fellesskap, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (1).

Levering skal skje elektronisk. For inntektsåret 2022 skal RF-skjemaene fortsatt benyttes når du leverer selskapsmeldingen. Fra og med inntektsåret 2023 skal selskapsmelding leveres i Skatteetatens nye løsning. Alle USDF behandles ved avdeling storbedrift i Moss, og eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected].

Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev om regelverket ved investeringer i USDF (PDF)