Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Formater og tekniske spesifikasjoner - Drosjesentraler

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filene

XSD - Drosjesentraler (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene


Eksempelfiler:

Eksempel - Drosjesentraler (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) - Drosjesentraler (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt enkeltoppgave

Eksempel (ingen oppgaver å levere) - Drosjesentraler (XML)
XML eksempelfil - ingen oppgaver å levere (benyttes av virksomheter som ikke har hatt drift i løpet av året)

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2019.