Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Om rapportering

Rapporteringsløsningen for tildelte opsjoner i små oppstartsselskaper åpnes 1. mars 2021:

  • Fristen for å levere opplysningene er 24. mars 2021
  • Det skal gis opplysninger om tildelte opsjoner for 2018, 2019 og 2020

Datoer og frister

24
MAR

Tildelte opsjoner i små oppstartsselskaper - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger:

[email protected]

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 2-3-3)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.