Formater og tekniske spesifikasjoner

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2019

Beskrivelse av filformatet - Tilskudd (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filen

XSD - Tilskudd (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel – Tilskudd (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) – Tilskudd (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt oppgave

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2019.