Fradrag for kostnader til telefon, internett og liknende

Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som du bruker i næring. Det gjelder for eksempel mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.

Du får fradrag for kostnaden av EK-tjenester du bruker i næring og ikke privat. Dette gjøres normalt ved at du fradragsfører alle kostnader, og at den andelen som utgjøres av privat bruk legges til din inntekt ("tilbakeføres").

Hvis du ikke bruker EK-tjenesten privat, må du sannsynliggjøre dette.

Privat fordel

Beskatningen foretas i form av et årlig inntektstillegg på 4 392 kroner. Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene.

Disse tallene gjelder ved EK-tjenester gjennom hele året. Når du bruker kommunikasjonstjenester i deler av året, gjøres beregningen ut fra hele og påbegynte måneder.

Se film

Her viser vi hvordan du i næringsspesifikasjonen fører fradrag for kostnader til telefon, internett og liknende, som du bruker i næringen: