Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring – liste over godkjente institutt

Du kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som driver yrkesopplæring eller som driver vitenskapelig forskning. For at tilskuddet skal være fradragsberettiget må instituttet være godkjent av skattemyndighetene etter visse kriterier.

Liste over godkjente institusjoner

Organisasjonsnummer Navn på institusjonen
975 337 529 ACCENTURE FORSKNINGSFOND
959 700 265 AKER OG ULLEVÅL DIABETES FORSKNINGSFOND
989 205 544 ANSGAR HØGSKOLE AS
984 902 638 APOKUS AS
986 088 695 AUST-AGDER KULTURHISTORISK SENTER
981 659 007 CIVITAN NORGES FORSKNINGSFOND FOR ALZHEIMERS SYKDOM
971 492 430 DALANE FOLKEMUSEUM
976 065 751 DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS AKADEMI
962 050 891 DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAPS STIFTELSE
971 529 652 DET NORSKE DIAKONHJEM
977 128 595 DET NORSKE RADIUMSHOSPITALS LEGAT
TIL KREFTFORSKNINGSFORMÅL VED RADIUMSHOSPITALET
OG INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING
977 140 196 DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMISKE AKTIVITETSFOND (AKTIVITETSFONDET)
917 387 079  DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET
977 326 982 DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG
KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD
971 574 747 DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE
FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING
971 433 779 EGEDE INSTITUTTET
977 143 578 FIVH'S FORSKNINGSINSTITUTT
973 259 415 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE
990 779 651 FOLKE HERMANSENS FOND TIL FREMME AV KREFTFORSKNING
VED STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS
977 142 903 FONDET FOR LOKALE HELSEFORSØK  
999 294 820 FONDSSTIFTELSEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 
986 208 860 FONDSSTIFTELSEN VED ST OLAVS HOSPITAL
977 128 315 FORSKNINGSFONDET FOR ASTMA OG ALLERGI
977 142 946 FORSKNINGSFONDET FOR CYSTISK FIBROSE
971 278 471 FORSKNINGSFONDET FOR CØLIAKI
969 990 695 FORSKNINGSSTIFTELSEN FAFO
992156279 FORSKNINGSFONDET OM NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER
955 226 992 FORSKNINGSSTIFTELSEN HJERTELAGET
994 426 257 FORSKNINGSSTIFTELSEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET VED
UNIVERSITETET I OSLO
977 125 545 FRIDTJOF NANSENS FOND TIL VIDENSKAPENS FREMME
971 349 077 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
983 974 724 HELSE BERGEN HF
977 154 960 HJERTEFONDET - FONDET FOR HJERTEFORSKNNG VED UNIVERSITETET I BERGEN
971 572 795 HØGSKOLEN I BUSKERUD
970 937 668 HØGSKOLEN I GJØVIK
970 889 906 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND
974 246 724 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE
993 470 708 HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI
960 496 582 IKO - KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER
847 353 732 INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING
945 712 104 INSTITUTT FOR SJELESORG - MODUM BAD EINAR
LUNDBYS STIFTELSE 
975 501 299 ISHAVSMUSEET AARVAK
951 812 528 KREFTFORENINGEN
970 956 034 KUNSTINDUSTRIMUSEET I OSLO
981 666 437 LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD
940 190 738 LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE
970 132 457 LANDSFORENINGEN FOR NYRE- PASIENTER
OG TRANSPLANTERTE
994 942 808 LEGAT TIL FORSKNING VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS
976 715 381 MEDISINSK FORSKNINGSFOND AGDER "SYKEHUSET I VÅRE HENDER"
987 298 979 MEDISINSK HØYTEKNOLOGISK FORSKNINGSFOND HAUKELANDS VENNER
989 333 895 MISJONSHØGSKOLEN
970 107 592 MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE
938 429 863 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
995 189 186 NLA HØGSKOLEN AS
982 268 664 NORA SMEDVIGS STIFTELSE
979 116 357 NORDISK SAMFUNN MOT SMERTEVOLDENDE DYREFORSØK
985 907 293 NORDMØRE MUSEUM
971 038 179 NORGES BLINDEFORBUND
983 876 978 NORGES FIBROMYALGI FORBUNDS
MEDISINSKE FORSKNINGSFOND
970 141 669 NORGES FORSKNINGSRÅD
974 789 523 NORGES HANDELSHØYSKOLE
969 159 570 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU)
977 140 307 NORGES PARKINSONFORBUNDS FORSKNINGSFOND
971 033 525 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE
974 767 880 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
860 474 522 NORMISJON
977 113 490 NORSK BERGVERKSMUSEUM
970 450 076 NORSK BREMUSEUM MED ULLTVEIT-MOE SENTER
FOR KLIMAVITEN
970 010 815 NORSK FOLKEMUSEUM
876 242 362 NORSK IMMUNSVIKTFORENING
970 167 641 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP
971 492 449 NORSK OLJEMUSEUM
974 536 080 NORSK REVMATIKERFORBUNDS FORSKNINGSFOND
970 964 002 NORSK SKOGMUSEUM
977 132 916 NORSK VVS ENERGI- OG MILJØTEKNISK FORENINGS
STIFTELSE FOR FORSKNING
982 022 169 NORSKE KIROPRAKTORERS FORSKNINGSFOND (VED NORSK KIROPRAKTORFORENING)
977 147 980 ODD BERG GRUPPENS MEDISINSKE FORSKNINGSFOND
977 143 926 OVERLEGE JAN A PAHLES LEGAT
994 271 350 PARTNERSKAP FOR FORSKNING
976 296 990 PERSPEKTIVET MUSEUM
877 155 102 RAFTOSTIFTELSEN
980 446 336 REVMATIKERNES FORSKNINGSFOND - MARIT
HANSENS MINNEFOND
975 622 347 ROLF STRANGERS KULTURFOND
970 916 482 RYFYLKEMUSEET
983 360 521 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST
OG LIVSSYNSMINORITETERS STILLING I NORGE
975 352 560 SLAGRAMMEDES MINNE- OG FORSKNINGSFOND
980 342 689 STIFTELSEN ARKIVET
971 572 086 STIFTELSEN ATLANTERHAVSPARKEN
882 577 252 STIFTELSEN BARN OG KRIG CHILDREN AND WAR
980 769 798 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM 
971 350 008 STIFTELSEN DET NORSKE ARBORET
971 401 036 STIFTELSEN ELISABETH - SENTERET
977 145 643 STIFTELSEN FOR PSYKIATRISK FORSKNING I ROGALAND
986 158 375 STIFTELSEN FORSKNINGSFONDET KREFT HOS HUND
976 590 481 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET
940 076 722 STIFTELSEN LÆRDALS FOND FOR AKUTTMEDISIN
940 376 556 STIFTELSEN MODUMS BLAAFARVEVÆRK - BYGDEMUSEET MODUM
943 432 449 STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING
985 686 092 STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST
950 037 687 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
971 255 730 STIFTELSEN NORSK LANDBRUKSMUSEUM (NLM)
981 518 284 STIFTELSEN NORSK SJØFARTSMUSEUM
979 676 832 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM
977 112 915 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM
976 590 627 STIFTELSEN POLARIA
960 201 280 STIFTELSEN RINGVE MUSEUM MUSIKKHISTORISKE SAMLINGER
970 196 544 STIFTELSEN ROMSDALSMUSEET
941 325 254 STIFTELSEN RØD HERREGÅRD
956 330 874 STIFTELSEN SEILSKIPET STATSRAAD LEHMKUHL
948 007 029 STIFTELSEN SINTEF
971 098 767 STIFTINGA JÆRMUSEET
984 391 269 STØTTEFONDET FOR HELSETJENESTER I NAMDALEN
976 129 032 SYKEHUSET I VÅRE HENDER
971 454 792 TRØNDELAG FOLKEMUSEUM STIFTELSE
970 546 200 UNIVERSITETET I AGDER
874 789 542 UNIVERSITETET I BERGEN
971 035 854 UNIVERSITETET I OSLO
970 940 243 UNIVERSITETET I NORDLAND
971 564 679 UNIVERSITETET I STAVANGER
983 974 899 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
989 041 819 VAL VIDEREGÅENDE SKOLE
915 635 520 VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS
952 330 071 WWF VERDENS NATURFOND