Skattemelding for sjøfolk og fiskere

Hvis du jobber på båt eller driver med fiske, kan det være flere måter å oppgi dette i skattemeldingen. Det avhenger av hva slags type fiske du driver.

Slik leverer du skattemelding

Du logger deg inn på skattemeldingen din. Du får melding når skattemeldingen din er klar, og du får veiledning og hjelp underveis inne i skattemeldingen.

Når du er logget inn i skattemeldingen din, kan det være ulik fremgangsmåte avhengig av din situasjon:

Sjøfolk som er til sjøs på skip i fart minimum 130 dager i inntektsåret, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense.

Inntekt

Arbeidsgiveren din sender a-melding og oppgir lønnen som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk.

Lønnen og særskilt fradrag for sjøfolk vil da være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Er lønnen eller fradraget feil, må du kontakte arbeidsgiveren din.

Hvis inntekten ikke er ført opp, må du legge den inn selv.

Særskilt fradrag for sjøfolk

Du får automatisk særskilt fradrag for sjøfolk når arbeidsgiveren har meldt inn lønnen din riktig.

Mer om særskilt fradrag for sjøfolk

Begynt eller sluttet i løpet av året

Har du begynt eller sluttet i løpet av året slik at du jobber under 130 dager om bord, kan du likevel ha rett på særskilt fradrag for sjøfolk hvis du

  • er omfattet av en tariffavtale som i gjennomsnittet forutsetter minst 130 dager om bord per år, og
  • har jobbet hele året etter at du startet eller hele året før du sluttet,
  • eller faktisk oppfyller 130-dagerskravet i minst ett av årene

Hvis du ikke kan bruke ny skattemelding

For noen vil det ikke være mulig å bruke den nye skattemeldingen enda. Dette kan skyldes at du har skatteforhold som ikke er klare for ny skattemelding.

Hvis dette gjelder deg, skal du levere skattemeldingen i Altinn og bruke vedleggsskjemaet RF-1213 Fiske.

Fritidsfiske

Hvis du fisker på fritiden og selger fangsten videre, gjelder egne regler.

Klar for å starte

Når du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar, logger du deg inn på skattemeldingen din: