Hvilke næringsoppgaver kan du velge når du leverer skattemelding for næringsdrivende

Leverer du skattemeldingen for næringsdrivende i gammelt format må du levere næringsoppgave.

Den nye skattemeldingen for næringsdrivende inneholder en næringsspesifikasjon og du trenger derfor ikke legge ved næringsoppgave. 

Skattemelding med næringsspesifikasjon (ny skattemelding)

De fleste enkeltpersonforetak kan i år levere ny skattemelding, enten via regnskapsystemet sitt eller her på skatteetaten.no. Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende.

Den nye skattemeldingen inneholder ikke næringsoppgaver. I stedet skal du fylle ut en næringsspesifikasjon.

Når du åpner næringsspesifikasjonen i skattemeldingen din første gang, stiller vi deg noen spørsmål. Et av disse er om du har driftsinntekter over 50 000 kroner. Om du svarer nei på dette, får du en enkel næringsspesifikasjon som er tilpasset deg.

Skattemelding med næringsoppgaver og tilleggskjema (Altinn)

Hvis du leverer skattemelding i gammelt format gjelder følgende:

Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere

Hvis du leverer skattemelding i Altinn, kan du velge om du vil levere næringsoppgave hvis årets brutto driftsinntekter ikke overstiger 50 000 kroner.

Når du åpner skattemeldingen din i Altinn blir du spurt om hvilken næringsoppgave du vil legge til. Da oppgir du at driftsinntektene er under 50 000 kroner og du vil benytte deg av fritak for å levere næringsoppgave.

 1. Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige 50 000 kroner
 2. Du må være skattemessig bosatt i Norge
 3. Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov 17.07.1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2
 4. Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.

Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak". Ønsker du likevel å gjøre det, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, må du levere Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglene i bokføringsloven.

Unntak

 1. Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (skatteloven § 14-81) eller reindrift (skatteloven § 14-82) kan du ikke benytte deg av ordningen. Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF-1177. Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere:
  • "RF-1223 Drosje- og lastebilnæring"
  • "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom" sammen med "RF-1084 Avskrivning" som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
 2. Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du:
  • krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
  • har drevet mer enn én virksomhet i året
  • har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.