Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hva slags rapportering skal jeg velge?

Skattemelding for næringsdrivende må leveres elektronisk. Se hva som passer din virksomhet. 

Alternativ A: Skattemelding med næringsoppgaver og tilleggskjema 

Dette er den leveringsformen de fleste har brukt de senere årene.

Du må også levere eventuelle tilleggsskjema.

Enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2

Billedkunstnere som er enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave for billedkunstnere 

Aksjeselskap og NUF må levere: Næringsoppgave 2

 Banker og finansieringsforetak må levere: Næringsoppgave 4

Alternativ B: Skattemelding og Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og NUF med enklere skattemessige forhold. Vi anbefaler at du benytter denne formen hvis løsningen passer for din bedrift.

Viktig: Skatteetaten forutsetter at regnskapet er ferdig og er i balanse når du starter rapporteringen. Hvis tallene ikke stemmer, kan vi ikke regne ut riktig skatt for foretaket ditt.

Sjekk om din bedrift kan bruke Næringsrapport skatt

Alternativ C: Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere

I likhet med tidligere år, kan de fleste enkeltpersonforetak med lav omsetning rapportere dette direkte i skattemeldingen for næringsdrivende.

Sjekk om du oppfyller vilkårene for forenklet levering

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.