Hva slags rapportering skal jeg velge?

Skattemelding for næringsdrivende må leveres elektronisk. Se hva som passer din virksomhet. 

Alternativ A: Skattemelding (Selvangivelse) med næringsoppgaver og tilleggskjema 

Dette er den leveringsformen de fleste har brukt de senere årene.

Du må også levere eventuelle tilleggsskjema. Du finner disse i Altinn

Enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2

Billedkunstnere som er enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave for billedkunstnere 

Aksjeselskap og NUF må levere: Næringsoppgave 2

 Banker og finansieringsforetak må levere: Næringsoppgave 4

Alternativ B: Skattemelding (Selvangivelse) og Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for enkeltpersonforetak og aksjeselskap med enklere skattemessige forhold. Vi anbefaler at du benytter denne formen hvis løsningen passer for din bedrift.

Viktig: Skatteetaten forutsetter at regnskapet er ferdig og er i balanse når du starter rapporteringen. Hvis tallene ikke stemmer, kan vi ikke regne ut riktig skatt for foretaket ditt.

Sjekk om din bedrift kan bruke Næringsrapport skatt

Alternativ C: Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere

I likhet med tidligere år, kan de fleste enkeltpersonforetak med lav omsetning rapportere dette direkte i skattemeldingen for næringsdrivende.

Sjekk om du oppfyller vilkårene for forenklet levering.

Har du ikke hatt aktivitet i din bedrift i 2017?

Har du ikke hatt aktivitet i din bedrift i 2017, må du likevel levere skattemelding for næringsdrivende med en tom næringsoppgave 1 (RF-1175).

Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

  • Eide du 31. desember i fjor ikke-utleid næringseiendom, og opplysningene som er forhåndsutfylt er korrekte og fullstendige, trenger du ikke levere RF-1098. Ellers må du levere skjemaet Formue av næringseiendom (RF-1098).
  • For å rette arealet på eiendom som er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 4.3.5 Norsk Næringseiendom må du levere skjemaet Formue av næringseiendom (RF-1098).
  • Solgte du landbrukseiendom i fjor må du levere skjemaet Realisasjon av/fra landbrukseiendom (RF-1294)

 

Andre vedlegg

footer/desktop/standard