Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hva slags rapportering skal jeg velge?

Skattemelding for næringsdrivende må leveres elektronisk. Se hva som passer din virksomhet. 

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. 

Se en film som viser hvordan du leverer med blank næringsoppgave.

Alternativ A: Skattemelding med næringsoppgaver og tilleggskjema 

Dette er den leveringsformen de fleste har brukt de senere årene.

Du må også levere eventuelle tilleggsskjema.

Enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2

Billedkunstnere som er enkeltpersonforetak må levere: Næringsoppgave for billedkunstnere 

Aksjeselskap og NUF må levere: Næringsoppgave 2

 Banker og finansieringsforetak må levere: Næringsoppgave 4

Alternativ B: Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere

I likhet med tidligere år, kan de fleste enkeltpersonforetak med lav omsetning rapportere dette direkte i skattemeldingen for næringsdrivende.

Sjekk om du oppfyller vilkårene for forenklet levering

Alternativ C: Skattemelding og Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og NUF med enklere skattemessige forhold. 2020 er det siste inntektsåret denne løsningen er i bruk.

Viktig: Skatteetaten forutsetter at regnskapet er ferdig og er i balanse når du starter rapporteringen. Hvis tallene ikke stemmer, kan vi ikke regne ut riktig skatt for foretaket ditt.

Sjekk om din bedrift kan bruke Næringsrapport skatt