Starthjelp for næringsdrivende

Nyttig informasjon om skattemeldingen (selvangivelsen) for næringsdrivende, leveringsmåter, vedlegg, skjemaer og hva du bør huske på å sjekke av fradrag på skattemeldingen.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fra egne registre eller har mottatt fra banker, finansinstitusjoner, andre offentlige etater og arbeidsgivere.

Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer de forhåndsutfylte opplysningene. Det er ditt ansvar at opplysningene er riktige og fullstendige.

Eventuelle feil endrer du selv ved å endre beløpet. Har du andre opplysninger av betydning for fastsettingen, må du også gi disse i skattemeldingen.

I Finn post- sidene finner du hvor i skattemeldingen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres.

Som næringsdrivende mottar du skattemelding for formues og inntektsforhold - personlig næringsdrivende mv. i Altinn og denne skal du levere sammen med opplysninger om din næringsvirksomhet.

Næringsdrivende skal vanligvis levere næringsoppgave og personinntektsskjema, eller Næringsrapport skatt. Arten av din næringsvirksomhet avgjør hvilke øvrige skjemaer som er nødvendige for at du skal få levert en komplett skattemelding.

Har du fått tilsendt skattemelding for næringsdrivende uten å ha drevet næringsvirksomhet i 2017, skal du likevel levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175) uten å fylle ut næringsoppgaven. Leveringsfritak gjelder ikke næringsdrivende.

Hvilken leveringsform skal jeg velge?

Du kan velge mellom følgende alternativer:

  • Næringsrapport skatt er en elektronisk leveringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Test-deg-selv: Kan jeg bruke Næringsrapport skatt? Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du leverer skattemeldingen.
  • RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1167 Næringsoppgave 2
  • RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner
  • Uten næringsoppgave: Jeg er deltaker i KS, ANS mv, eller har inntekt fra felles bedrift med ektefelle.
  • Uten næringsoppgave: Mine driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg oppfyller vilkårene. Se vilkår i Fritak for levering av næringsoppgave.


Når du benytter næringsoppgave 2 (RF-1167) eller næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) blir ikke beløpene overført mellom skjemaene og til skattemeldingen. Dette må du gjøre.

Husk å føre opp alle fradrag du har krav på. Da unngår du å betale for mye skatt. Se fradragsveiviser for enkeltpersonforetak og fradragsveilederen.

Ved dødsfall: Skattemeldingen for personer som er gått bort i 2017 sendes ikke ut.

Er du skattepliktig til flere kommuner, skal du likevel bare levere skattemelding til Skatteetaten én gang. Sammen med skattemeldingen leverer du skjemaet Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner (RF-1034) med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunene. 

Sammen med skattemeldingen skal du alltid sende inn:

  • dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet
  • dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag

Du skal levere skattemeldingen med pliktige vedlegg elektronisk via Altinn innen leveringsfristen.  

Annen dokumentasjon skal du kun rapportere hvis Skatteetaten ber om det.

Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen.

Leveringsfristen for «Skattemelding for formues- og inntektsforhold - personlig næringsdrivende mv.» er 31. mai.

Ordningen med leveringsfritak gjelder ikke for de som mottar skattemelding for næringsdrivende.

Har du i 2017 vært deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai 2018.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, f.eks. på grunn av sykdom. Søker du elektronisk får du straks svar på din søknad om utsettelse. Benytt skjema RF-1114.

 

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave.

footer/desktop/standard