Starthjelp for næringsdrivende

Nyttig informasjon om skattemeldingen (selvangivelsen) for næringsdrivende, leveringsmåter, vedlegg, skjemaer og hva du bør huske på å sjekke av fradrag på skattemeldingen.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fra egne registre eller har mottatt fra banker, finansinstitusjoner, andre offentlige etater og arbeidsgivere.

Det er viktig at du går nøye gjennom og kontrollerer de forhåndsutfylte opplysningene. Det er ditt ansvar at opplysningene er riktige og fullstendige.

Eventuelle feil endrer du selv ved å endre beløpet. Har du andre opplysninger av betydning for fastsettingen, må du også gi disse i skattemeldingen.

Finn post-sidene finner du hvor i skattemeldingen inntekt/fradrag og formue/gjeld skal føres.

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. 

Se en film som viser hvordan du leverer med blank næringsoppgave.

Som næringsdrivende mottar du skattemelding for personlig næringsdrivende og denne skal du levere sammen med opplysninger om din næringsvirksomhet.

Næringsdrivende skal vanligvis levere

Arten av din næringsvirksomhet avgjør hvilke øvrige skjemaer som er nødvendige for at du skal få levert en komplett skattemelding.

Hvilken leveringsform skal jeg velge?

Du kan velge mellom følgende alternativer:

Når du benytter næringsoppgave 2 (RF-1167) eller næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) blir ikke beløpene overført mellom skjemaene og til skattemeldingen. Dette må du gjøre selv.

Husk å føre opp alle fradrag du har krav på. Da unngår du å betale for mye skatt. Se fradragsveiviser for enkeltpersonforetak og fradragsveilederen for privatpersoner.

Er du skattepliktig til flere kommuner, skal du likevel bare levere skattemelding til Skatteetaten én gang. Sammen med skattemeldingen leverer du skjemaet RF-1034 Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner med forslag til fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

Sammen med skattemeldingen skal du alltid sende inn:

  • dokumentasjon for gjeldsrenter i utlandet
  • dokumentasjon for betalt skatt i utlandet hvis du krever kreditfradrag eller inntektsfradrag

Du skal levere skattemeldingen med pliktige vedlegg elektronisk via Altinn innen leveringsfristen.  

Annen dokumentasjon skal du kun rapportere hvis Skatteetaten ber om det.

Vær likevel oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon også etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Ta derfor vare på dokumentasjonen.

Leveringsfristen for skattemelding for personlig næringsdrivende er 31. mai.

Det er ikke leveringsfritak for de som mottar skattemelding for næringsdrivende.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel på grunn av sykdom. Søker du elektronisk får du straks svar på din søknad om utsettelse.