Under 50 000 i driftsinntekter

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere næringsoppgave hvis årets brutto driftsinntekter ikke overstiger 50 000 kroner.

Gjelder dette meg?

Du kan lese om vilkår for fritak og unntak i Hvem kan bli fritatt fra levering av næringsoppgave mv.

Slik leverer du skattemelding uten næringsoppgave

Når du logger på skattemeldingen for næringsdrivende i Altinn får du spørsmål om du skal levere med eller uten næringsoppgave. Du velger alternativet: ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave” og trykk ”Fortsett”.

I neste skjermbilde kan du klikke på fanen «Til veiviser for driftsinntekter og driftskostnader». Velg hvilke vedlegg du skal levere og trykk ”Oppdater”. Dersom du har næringsinntekter/næringskostnader fra RF-1084 og RF-1219, klikker du på knappen for ”Fyll ut RF-1084/RF-1219”. Etter utfylling av vedlegget blir inntekten/fradraget automatisk overført til riktig felt i Veiviseren når du klikker ”Lagre/Gå tilbake”.

  • Leverer du ikke næringsoppgave, er levering av skjemaet "RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt" frivillig.
  • Leverer du ikke RF-1224, blir beløpet i feltet Driftsresultat lagt til grunn som beregnet personinntekt. Du bør levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra det aktuelle inntektsåret, eller til fremføring.