Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hvem kan bli fritatt fra levering av næringsoppgave mv?

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt.

Vilkår for fritak

 1. Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige 50 000 kroner
 2. Du må være skattemessig bosatt i Norge
 3. Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov 17.07.1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2
 4. Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.

Viktig

Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak". Ønsker du likevel å gjøre det, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, må du levere Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglene i bokføringsloven.

Unntak

 1. Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (skatteloven § 14-81) eller reindrift (skatteloven § 14-82) kan du ikke benytte deg av ordningen. Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF-1177. Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere:
  • "RF-1223 Drosje- og lastebilnæring"
  • "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom" sammen med "RF-1084 Avskrivning" som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
 2. Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du:
  • krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
  • har drevet mer enn én virksomhet i året
  • har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.

Slik leverer du skattemelding uten næringsoppgave

Når du logger på skattemeldingen for næringsdrivende i Altinn får du spørsmål om du skal levere med eller uten næringsoppgave. Du velger alternativet: ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave” og trykk ”Fortsett”.

I neste skjermbilde kan du klikke på fanen «Til veiviser for driftsinntekter og driftskostnader». Velg hvilke vedlegg du skal levere og trykk ”Oppdater”. Dersom du har næringsinntekter/næringskostnader fra RF-1084 og RF-1219, klikker du på knappen for ”Fyll ut RF-1084/RF-1219”. Etter utfylling av vedlegget blir inntekten/fradraget automatisk overført til riktig felt i Veiviseren når du klikker ”Lagre/Gå tilbake”.

 • Leverer du ikke næringsoppgave, er levering av skjemaet "RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt" frivillig.
 • Leverer du ikke RF-1224, blir beløpet i feltet Driftsresultat lagt til grunn som beregnet personinntekt. Du bør levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra det aktuelle inntektsåret, eller til fremføring.