Hvem kan bli fritatt fra levering av næringsoppgave mv?

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave. Omfattes du av denne ordningen kan du likevel velge å levere næringsoppgave eller Næringsrapport skatt.

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. 

Se en film som viser hvordan du leverer med blank næringsoppgave.

Vilkår for fritak

 1. Årets brutto driftsinntekt må ikke overstige 50 000 kroner
 2. Du må være skattemessig bosatt i Norge
 3. Foretaket ditt må ikke ha regnskapsplikt, jf. lov 17.07.1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2
 4. Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.

Viktig

Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak". Ønsker du likevel å gjøre det, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, må du levere Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave.

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle dine inntekter og kostnader. Denne dokumentasjonen må du oppbevare i samsvar med reglene i bokføringsloven.

Unntak

 1. Inngår virksomhetens årsresultat i gjennomsnittsfastsetting for skogbruk (skatteloven § 14-81) eller reindrift (skatteloven § 14-82) kan du ikke benytte deg av ordningen. Driver du slik virksomhet må du levere næringsoppgave og RF-1177. Ordningen kan ikke benyttes dersom du plikter å levere:
  • "RF-1223 Drosje- og lastebilnæring"
  • "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom" sammen med "RF-1084 Avskrivning" som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
 2. Du kan heller ikke benytte ordningen hvis du:
  • krever næringsinntekten fordelt med ektefelle mv.
  • har drevet mer enn én virksomhet i året
  • har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.

Slik leverer du skattemelding uten næringsoppgave

Når du logger på skattemeldingen for næringsdrivende i Altinn får du spørsmål om du skal levere med eller uten næringsoppgave. Du velger alternativet: ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave” og trykk ”Fortsett”.

I neste skjermbilde kan du klikke på fanen «Til veiviser for driftsinntekter og driftskostnader». Velg hvilke vedlegg du skal levere og trykk ”Oppdater”. Dersom du har næringsinntekter/næringskostnader fra RF-1084 og RF-1219, klikker du på knappen for ”Fyll ut RF-1084/RF-1219”. Etter utfylling av vedlegget blir inntekten/fradraget automatisk overført til riktig felt i Veiviseren når du klikker ”Lagre/Gå tilbake”.

 • Leverer du ikke næringsoppgave, er levering av skjemaet "RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt" frivillig.
 • Leverer du ikke RF-1224, blir beløpet i feltet Driftsresultat lagt til grunn som beregnet personinntekt. Du bør levere RF-1224 hvis du har negativ beregnet personinntekt, enten fra det aktuelle inntektsåret, eller til fremføring.