Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattemelding for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai.

Utsatt frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Foretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Pliktige skjema som alltid skal leveres er:

Dersom foretaket har avskrivninger skal det i tillegg leveres:

Dersom foretaket har lønnskostnader skal det i tillegg leveres: