Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattemelding for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai.

Foretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Pliktige skjema som alltid skal leveres er:

Dersom foretaket har avskrivninger skal det i tillegg leveres:

Dersom foretaket har lønnskostnader skal det i tillegg leveres: