Poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende

Her finner du en oversikt over hvor postene i skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen for næringsdrivende.

Viktig informasjon

Disse oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører.

Som næringsdrivende får du hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

Detaljer om endringene for inntektsåret 2022 oppdateres her så fort vi har detaljer å dele.

I oversiktene finner du informasjon om

  • hva feltene i RF-skjemaene heter i den nye skattemeldingen
  • hvilke felter som ikke videreføres eller som nå beregnes automatisk
  • hvilke felter som er nye

Oversiktene er publisert i Excel-format. De gir ikke en fullstendig oversikt, men dekker de skjemaene som den nye løsningen dekker i dag. Når ny løsning blir utvidet til å dekke flere områder, vil oversikten bli utvidet tilsvarende.

Skjemanavn
(Trykk på skjemanavnet eller kodelisten for å laste ned)

Sist endret

Skattemelding

 
RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap
Kodeliste Virksomhetstype
Kodeliste Skatte- og avgiftsordning - Offentlig støtte
Kodeliste Formuesobjektstype upersonlig
Kodeliste Formuesobjekt ved realisasjon eller utleie mellom selskap og nærstående
Kodeliste Eiendomstype
25.11.2022

 

 

Næringsoppgaver

 
RF-1175 Næringsoppgave 1
01.12.2022
RF-1167 Næringsoppgave 2
10.01.2023
RF-1173 Næringsoppgave 4
25.11.2022
RF-1368 Næringsoppgave 5 Begrenset regnskapsplikt
25.11.2022
RF-1501 Næringsoppgave 6 Livsforsikring og pensjonskasser
25.11.2022
RF-1503 Næringsoppgave 7 Skadeforsikringsforetak
25.11.2022
RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere
25.11.2022

Kodelister som brukes til næringsoppgavene:

Kodeliste Årsregnskap
Kodeliste Balanseregnskap
Kodeliste Resultatregnskap
Kodeliste Næringstype
Kodeliste Permanente forskjeller

Disse kodelistene kan også brukes i andre RF-skjemaer.

25.11.2022

 

 

Vedleggsskjemaer

 
RF-1016 Formue av skogeiendom
16.11.2022
RF-1052 Avstemming av egenkapital
16.11.2022
RF-1084 Avskrivninger
16.11.2022
RF-1098 Formue av næringseiendom
Kodeliste Næringseiendomstype
01.12.2022
RF-1122 Overnattings- og serveringssted

16.11.2022

RF-1125 Bruk av bil

16.11.2022

RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag
Kodeliste Inntekts- eller formuestype ved skatt betalt i utlandet

21.12.2022

RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet

01.12.2022

RF-1177 Landbruk
Kodeliste Dyreart
Kodeliste Rettighet knyttet til skogeiendom

21.12.2022

RF-1206 Konsernbidrag

25.11.2022

RF-1213 Fiske og fangst
Kodeliste Inntekt
Kodeliste Kostnad

21.12.2022

RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
Kodeliste Midlertidige forskjeller

01.12.2022

RF-1219 Gevinst og tapskonto

21.12.2022

RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

21.12.2022

RF-1223 Drosje og godstransportnæring
16.11.2022
RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak
Kodeliste Skjermingsgrunnlagstype
21.12.2022
RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS
17.11.2022
RF-1315 Begrensning av rentefradrag
25.11.2022
RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard
01.12.2022
RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter
Kodeliste Aksjeklasse
Kodeliste Derivattype
Kodeliste Finansprodukter
Kodeliste Landkoder
25.11.2022

 

I oversiktene finner du

  • hva feltene i RF-skjemaene heter i den nye skattemeldingen
  • hvilke felter som ikke videreføres eller som nå beregnes automatisk
  • hvilke felter som er nye

Oversiktene er publisert i Excel-format. De gir ikke en fullstendig oversikt, men dekker de skjemaene som den nye løsningen dekker i dag. Når ny løsning blir utvidet til å dekke flere områder, vil oversikten bli utvidet tilsvarende.

I oversikten har vi forkortet:

 ENK  
Enkeltpersonforetak
  AS  
Aksjeselskap

Skjemanavn (Last ned)

Gjelder Sist endret

RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap

Kodeliste: Formuesobjekt

 AS 

07.02.2022

07.02.2022

RF-1175 Næringsoppgave 1
 ENK  
19.01.2022

RF-1167 Næringsoppgave 2

 ENK  
  AS  
19.01.2022

RF-1368 Næringsoppgave 5

Kodeliste: Næringstype
Kodeliste: Resultatregnskap
Kodeliste: Balanseregnskap

 ENK  

19.01.2022

08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021

RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

Kodeliste: Skjermingsgrunnlagstype

 ENK  

16.02.2022

08.12.2021

RF-1084 Avskrivninger

Kodeliste: Saldogruppe

 ENK  
  AS  

19.01.2022

08.12.2021

RF-1125 Bruk av bil
 ENK  
19.01.2022

RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

 ENK  
19.01.2022

RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier

Kodeliste: Midlertidige forskjeller
Kodeliste: Permanente forskjeller

 ENK  
  AS  

19.01.2022

08.12.2021
08.12.2021

RF-1052 Avstemming av egenkapital

Kodeliste: EK endringstype

 ENK  
  AS  

19.01.2022

08.12.2021

RF-1122 Overnattings- og serveringssted

Kodeliste: Kassasystem
Kodeliste: Vareart

 ENK  
  AS  

19.01.2022

08.12.2021
08.12.2021

RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet

 ENK  
19.01.2022

RF-1223 Drosje og godstransportnæring

 ENK  
  AS  
19.01.2022

RF-1016 Formue av skogseiendom

Kodeliste: Prissoner

 ENK  

19.01.2022

08.12.2021

RF-1341 Beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard

 ENK  
19.01.2022

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere

 ENK 
19.01.2022

RF-1219 Gevinst og tapskonto

 ENK  
  AS  
19.01.2022

RF-1177 Landbruk

 ENK  
19.01.2022

RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

 AS 
19.01.2022

RF-1098 Formue av næringseiendom

 ENK  
  AS  
16.02.2022
RF 1213 Fiske
 ENK  
19.01.2022