Signering og innsending av skattemelding for deg som er revisor

Nå kan du få en titt på noe av den nye funksjonaliteten i ny skattemelding.

Ny signeringsløsning

Du kan signere opplysninger på skattemeldingen og næringsspesifikasjonen i Altinn, etter at opplysningene er sendt fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Du kan se hvilken rolle som signerer og informasjonen du skal signere på.

Du kan også signere fra systemet du bruker hvis systemet tilrettelegger for det.

Signeringsløsningen er på plass når det åpnes for å sende skattemelding for upersonlige skattepliktige i midten av februar 2023.

Se hvordan det blir

I visningen du nå får tilgang til kan du se eksempler på blant annet:  

  • Overordnet hvordan signering av skattemeldingen er i Altinn
  • Hvordan informasjonen er strukturert i ny skattemelding og næringsspesifikasjon
  • Signeringsløsningen med eksempler fra skattemeldingen og næringsspesifikasjonen og visning av hvor i strukturen du finner de samme opplysningene

Se eksempler:

Se film som forklarer hvordan revisorsignatur fungerer i den nye skattemeldingen og næringsspesfikasjonen:

Forstå strukturen i ny skattemelding og næringsspesifikasjon

I oversikten finner du temaer og felt som viser hva Skatteetaten kan trenge av opplysninger fra deg som leverer skattemeldingen.

Se temaene og hva slags informasjon de inneholder

Oversikten er under utvikling, og derfor ikke helt fullstendig. Vi oppdaterer den fortløpende.