Skattemelding for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai.

Foretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Pliktige skjema som alltid skal leveres er:

Dersom foretaket har avskrivninger skal det i tillegg leveres:

Dersom foretaket har lønnskostnader skal det i tillegg leveres:

  • Næringsdrivende kan søke om utsettelse. Dette må gjøres innen 31. mai.
  • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 30. juni. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover dette.
  • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.