Deltaker som krever reindriftsfradrag

Personlige deltakere i selskap med deltakerfastsetting med reindriftsnæring kan kreve reindriftsfradrag.

Gjennomsnittsfastsetting av inntekt fra reindriftsnæring opphørte helt for deltakere i selskap med deltakerfastsetting fra og med inntektsåret 2020, etter overgangsregler for inntektsårene 2015 til 2019.

Fradraget utgjør inntil 90 000 kroner tillagt 38 % av inntekt i reindriftsvirksomhet som overstiger kr 90 000, opp til et maksimalt fradrag på kr 190 400 per skattyter.

Reindriftsfradraget kan bare gis i positiv inntekt. Fradraget kan således ikke være større enn nettoinntekten av reindriften. Reindriftsfradraget skal ikke redusere beregnet personinntekt.

Deltakere i selskap med deltakerfastsetting skal dele fradraget forholdsmessig mellom seg.

Slik leverer du

Følg hjelpen du får i regnskapssystemet ditt. Kontakt leverandøren din hvis du har spørsmål. 

  1. Åpne skattemeldingen din
  2. Legg inn din andel av reindriftsfradraget i feltet Totalt særskilt fradrag for reindrift før fordeling til ektefelle under temaet Næring.

Åpne skattemeldingen din i Altinn.

Du må legge inn din andel av reindriftsfradraget i skattemeldingens post 3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet fra RF-1177.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel fordi selskapet ikke klarer å sende RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting til deg før fristen.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.