Slik leverer du skattemelding for næringsdrivende med SDF

Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting må du gi opplysninger i skattemeldingen om din andel av formue og inntekt i selskapet.

Du skal motta kopi av RF-1233

Selskapet du er deltaker i skal sende deg kopi av RF-1233 til deltakeren som du skal kontrollere. Hvis du er enig i opplysningene fra selskapet, skal du bruke kopien som grunnlag når du fyller ut din skattemelding.

Slik leverer du

Følg hjelpen du får i regnskapssystemet ditt. Kontakt leverandøren din hvis du har spørsmål. 

Slik finner og fører du tallene:

 1. Andel av formue og inntekt fra selskap med deltakerfastsetting skal føres under temaet Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting i skattemeldingen. Tallene som skal oppgis henter du fra side 4 i kopi av RF-1233 som du har mottatt fra selskapet du er deltaker i.
 2. Andel av nettoformue fra post 1101 i RF-1233 føres i feltet Verdi før verdsettingsrabatt for nettoformue dersom beløpet er positivt, og i feltet Gjeld dersom beløpet er negativt.
 3. Sum alminnelig inntekt inkl. arbeidsgodtgjørelse fra post 1140 føres i feltet Alminnelig inntekt dersom beløpet er positivt og i feltet Underskudd dersom beløpet er negativt.
 4. Tillegg i alminnelig inntekt fra post 1143 føres i feltet Tillegg i alminnelig inntekt.
 5. Gevinst/tap ved realisasjon av andel fra post 1145 føres i feltet Gevinst ved realisasjon av andel dersom beløpet er positivt og i feltet Tap ved realisasjon av andel dersom beløpet er negativt.
 6. Arbeidsgodtgjørelse fra post 1160/1162 føres i feltet Min andel av personinntekt før samordning.

 1. Logg inn skattemeldingen din på Altinn.
 2. Første gang du åpner skattemeldingen får du spørsmål om du skal levere skattemelding med RF 1175 Næringsoppgave 1, eller uten. Kryss av for «Uten næringsoppgave: jeg er deltaker i KS, ANS mv. eller har inntekt felles bedrift fordelt fra ektefelle» hvis du bare er deltaker i selskap med deltakerfastsetting og ikke har egen næring i tillegg.
 3. Øverst i skjermbildet ser du arkfanen merket «Vedlegg». Klikker du på denne, kan du opprette RF-1221 Deltakerens melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting, som nytt vedlegg til skattemeldingen.
 4. Du klikker på «Legg til» til høyre for deltakermeldingen.
 5. Når du har fylt ut alle aktuelle poster i deltakermeldingen, klikker du på «Lagre/Gå tilbake» nederst i skjermbildet. Du vil da få et annet skjermbilde som viser hvilke tall som løsningen overfører fra deltakermeldingen til skattemeldingen for deg.

I stedet for punkt 4 kan du også åpne deltakermeldingen fra en av postene i skattemeldingen hvor det fylles ut tall fra deltakermeldingen.

Har du mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister mv, kan du ikke levere denne, men må bytte til elektronisk skattemelding for næringsdrivende.

Du må fylle ut skattemeldingen med eventuelle tall fra disse postene i deltakermeldingen:

 • 1101 Andel av nettoformue
 • 1140 Sum alminnelig inntekt (inkl. evt. arbeidsgodgjørelse)
 • 1143 Tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker
 • 1145 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel.
 • 1160 Arbeidsgodtgjørelse/lott fra fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem
 • 1162 Arbeidsgodtgjørelse fra annen næring.

I deltakermeldingen ser du hvilke poster i skattemeldingen som det er aktuelt å føre tall i. Postnumrene du skal bruke, avhenger av hvilken type virksomhet selskapet driver.

I skattemeldingen for næringsdrivende finner du poster som er aktuelle for deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Bruk minustegn dersom du overfører et negativt tall fra deltakermeldingen.

Leverer du skattemelding for lønnstakere og pensjonister på papir, må du opprette nye poster under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». I disse postene fører du tallene fra deltakermeldingen.