Krav til kassasystem

Prinsipielle uttalelser og veiledning om hvordan kassasystemlova er å forstå. Primært for bokføringspliktige og deres rådgivere.

Sist publisert Krav til kassasystem

 • Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?
  PUBLISERT 26.09.2017 | AVGITT 26.09.2017 | PRINSIPPUTTALELSER
 • Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften
  PUBLISERT 29.06.2017 | AVGITT 29.06.2017 |
 • Leverandøren av programvaren sitt ansvar
  PUBLISERT 03.02.2017 | AVGITT 02.02.2017 |
 • Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler
  PUBLISERT 20.12.2016 | KUNNGJØRING
 • Egenutviklede kassasystemer
  PUBLISERT 12.12.2016 | AVGITT 12.12.2016 |

Alle endringer i Krav til kassasystem

Lover og forskrifter - kassasystemlova

 • Kassasystemlova
 • Kassasystemforskrifta

Forarbeider

 • Innst. 355L (2014-2015) kapittel 16
 • Prop. 120LS (2014-2015) Endringer i skatte-, avgifts-, og tollovgivningen – kapittel 16
 • Høringsdokument

Se også:

 • Kassasystem
 • Merknader til kassasystemforskrifta - vedlegg 2 til Skattedirektoratets melding 07/15
 • Spørsmål og svar om nye kassasystemer
footer/desktop/standard