Opprette skattetrekkskonto - utenlandsk aksjeselskap og enkeltpersonforetak

Foretak med ansatte som driver virksomhet i Norge, må som hovedregel ha en skattetrekkskonto. Alle arbeidsgivere skal ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i en norsk avdeling av en utenlandsk bank. Har ikke foretaket ditt skattetrekkskonto, må det ha en bankgaranti som dekker skattetrekket.

Skattekortet viser hvilket beløp du som arbeidsgiver skal trekke i den ansattes lønn. Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge skal ha skattekort for utenlandske arbeidstakere.

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver skal du foreta forskuddstrekk etter gjeldende tabell eller satser ved hver lønnsutbetaling, uavhengig av skatteplikt. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen den første hverdagen etter lønnsutbetalingen. Dersom saldoen på skattetrekkskontoen er så høy at den til enhver tid dekker det løpende trekkansvaret, er det ikke nødvendig med løpende overføringer til kontoen.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at forskuddstrekket blir trukket og innbetalt, og foretaket kan gjøres økonomisk ansvarlig dersom trekket ikke blir gjort. Plikter og ansvar etter skattebetalingsloven kan også bli gjort gjeldende overfor oppdragsgiver i Norge. Ved arbeidsutleie har både oppdragsgiver og oppdragstaker arbeidsgiverplikter etter skattebetalingsloven. Solidaransvaret gjør at skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving.