Nå skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no

Hvis du ikke har lønnssystem, skal du levere a-meldingen direkte på skatteetaten.no. Du skal ikke levere a-meldingen i Altinn (A01). 

Skattekort for utenlandske arbeidstakere

Alle som arbeider i Norge, må ha et skattekort.

Arbeidstakerne dine skal ha skattekort selv om du eller de mener at de ikke er skattepliktige til Norge.

Skattekort

Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt du som arbeidsgiver skal trekke før lønnen blir utbetalt til arbeidstakerne for arbeidet de har utført i Norge. Beløpet du trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk, og er en forhåndsbetaling av skatten som skattemyndighetene antar at arbeidstakeren din skal betale. 

De fleste nye utenlandske arbeidstakere omfattes av en forenklet skatteordning som kalles kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere. Ordningen innebærer at arbeidstakerne skattlegges med en fast prosent som arbeidsgiver trekker ved hver lønnsutbetaling. Arbeidstakerne kan velge å bli skattlagt etter ordinære regler i stedet for kildeskatt på lønn. Dette valget kan tas når de søker om skattekort eller senere. Valget kan ikke gjøres om.

Du henter informasjon om hvilket skattekort du skal benytte på den enkelte arbeidstaker i Altinn, ved å bruke det norske identitetsnummeret deres.

Skattekortet gjelder for ett inntektsår (kalenderår)

Arbeider den ansatte i Norge fra 1. november i ett år til 30. mars i året etter, får han eller hun først et skattekort for månedene november og desember og så et nytt skattekort for månedene januar, februar og mars. 

For at du skal få hentet skattekort til arbeidstakerne dine, må arbeidsforholdet deres være registrert.

Arbeidstaker må møte på Skattekontor for ID-kontroll før skattekort kan utstedes

Skattekortet blir ikke produsert uten at arbeidstaker har gjennomført en ID-kontroll. Uten skattekort skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt. Det er unntak for ID-kontroll for arbeidstakere som:

  • kun arbeider på den norske kontinentalsokkelen
  • arbeider som sjømenn på et norskregistrert skip
  • er utenlandsk artist eller idrettsutøver
  • er tredjelandsborgere som har fått ID-nummer hos politiet

For å gjennomføre ID-kontroll må arbeidstakeren bestille tid på ett av de 42 utvalgte skattekontor for ID-kontroll

Hvis foretaket ditt har et oppdrag i Norge, må du rapportere inn den perioden arbeidstaker skal oppholde seg i Norge eller på norsk sokkel

Dette gjør du i oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. Når du har rapportert alle opplysninger for arbeidstakerne dine i dette registeret, og arbeidstakerne har vært på ID-kontroll, vil skattekort bli utstedt automatisk. 

Hvis oppdragsgiveren din er en privatperson, skal du ikke rapportere arbeidstakerne i oppdrags- og arbeidstakerregisteret. Da rapporterer du arbeidsforholdene via a-meldingen til NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

Hvis arbeidet ikke er på et rapporteringspliktig oppdrag, må arbeidstakerne dine søke om skattekort selv. Se veiviseren: Jeg er utenlandsk arbeidstaker i Norge, hva må jeg gjøre? Arbeidsgiver kan også sende denne søknaden elektronisk på vegne av arbeidstaker.

Trekkfritak

Hvis det er sannsynlig at inntekten i Norge ikke vil bli skattepliktig, kan du søke Skatteetaten om ikke å betale inn forskuddstrekk for arbeidstakerne. Du må sende begrunnet søknad til Skatteetaten om trekkfritak for arbeidstakers forskuddstrekk. Søknaden sendes inn elektronisk.

Hvis du ikke får fritak for forskuddstrekk, skal du trekke skatt selv om arbeidstakerne dine eller du mener at de ikke er skattepliktige til Norge. 

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker

Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for din utenlandske arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig om arbeidstakeren har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før.