Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Solidaransvar

Når en arbeidstaker leies ut har både oppdragstaker (den som leier ut) og oppdragsgiver (den som leier inn) ansvar for at arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir betalt. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Solidaransvar betyr at vi kan gjøre både oppdragstaker og oppdragsgiver ansvarlig for ubetalte krav.

Søknad om fritak

Du må sende søknad til oppdragstakers skatteoppkrever. Har du spørsmål må du ta kontakt med den aktuelle skatteoppkreveren eller se kommunens nettside.

Søknad om fritak for utenlandsk arbeidsgiver

Er oppdragstaker en utenlandsk arbeidsgiver som må rapportere til Oppdrags- og arbeidstakerregisteret, skal du sende søknad til Skatteetaten, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo, Norge.

Vi kan gi fritak fra den dato søknad med alle vedlegg er mottatt. Du kan få fritak for opptil ett år om gangen, første gang inntil 6 måneder. Trenger du å forlenge fritaket, må du sende ny søknad før forrige periode er avsluttet.

For å få fritak må du:

Du må søke for hver kontrakt. Et fritak gjelder alle oppdragsgivere i kontraktskjeden.

Vikarbyrå/bemanningsforetak kan søke om generelt fritak som gjelder alle oppdragsgivere i en periode. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Andre oppdragstakere må kontakte lokal skatteoppkrever for informasjon og søknad.