Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Solidaransvar for utenlandske arbeidsgivere

Når en arbeidstaker leies ut har både oppdragstaker (den som leier ut) og oppdragsgiver (den som leier inn) ansvar for at arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir betalt. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Solidaransvar betyr at vi kan gjøre både oppdragstaker og oppdragsgiver ansvarlig for ubetalte krav.

Søk fritak for utenlandsk arbeidsgiver

Vi kan gi fritak fra den dato søknad med alle vedlegg er mottatt. Du kan få fritak for opptil ett år om gangen, første gang inntil 6 måneder. Trenger du å forlenge fritaket, må du sende ny søknad før forrige periode er avsluttet.

1. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet

Du må først fylle ut søknadsskjemaet. Last ned:

2. Send oss søknadsskjemaet elektronisk

For å få fritak må du:

Du må søke for hver kontrakt. Et fritak gjelder alle oppdragsgivere i kontraktskjeden.

Vikarbyrå/bemanningsforetak kan søke om generelt fritak som gjelder alle oppdragsgivere i en periode. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Norske arbeidsgivere

Norske arbeidsgivere skal bruke et annet skjema. Les mer om solidaransvar for norsk arbeidsgiver.