Fra 1. april 2020 er det foreslått etablert en forenklet registreringsordning kalt VOEC (VAT On E-Commerce). Utenlandske selgere og markedsplasser kan gjennom denne ordningen registrere seg, rapportere og betale MVA på salg av varer med lav verdi til norske privatpersoner. Ordningen er en utvidelse av den eksisterende VOES ordningen.

Hvis du bare selger elektroniske tjenester og er registrert i VOES registeret trenger du ikke foreta deg noe.