Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Levere skattemelding - utenlandsk aksjeselskap

Alle som har hatt formue eller inntekt i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, må levere skattemelding. Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai, uansett selskapsform. Det er ikke lenger mulig å levere skattemelding for næringsdrivende på papir. 

Utsatt frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Selskapet ditt må levere følgende:

Søknad om utsatt leveringsfrist for skattemelding

Du kan søke om 30 dagers utsettelse. Søknaden må sendes innen fristen for levering av skattemelding.

Søk om utsettelse

Forhåndsfastsetting

Utenlandsk selskap skal før oppløsning og avvikling i hjemlandet, levere skattemelding og kreve forhåndsfastsetting i Norge.

Styret for selskapet skal da sende inn skattemelding over den inntekt og formue som kreves forhåndsfastsatt. Det er inntekten frem til den endelige oppløsningsdagen som skal kreves forhåndsfastsatt.