Personvern når vi deler opplysninger

Virksomheter som Skatteetaten deler opplysninger med må ha et rettslig grunnlag for behandling av opplysninger, og er selv ansvarlig for å overholde kravene til personvernregelverket i all behandling etter mottak av opplysningene.

Skatteetaten kan utlevere opplysninger til offentlige myndigheter og virksomheter hvis det finnes rettslig grunnlag for slik utlevering. Når vi behandler søknad om utlevering vil vi foreta en juridisk vurdering av det rettslige grunnlaget. Den juridiske begrunnelsen må beskrive formål, presisere hvilke opplysninger som er nødvendig for å oppnå formålet og henvise til relevant regelverk.

Offentlige myndigheter og virksomheter som mottar opplysninger fra oss må overholde relevant regelverk for deres behandling, herunder regelverk om personvern for behandling av personopplysninger.