This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Fullmakt for opplysninger om skatter og avgifter for byggenæringen

Her finner du fullmakt for opplysninger om skatter og avgifter. Forespørsel om opplysninger må sendes per post til Registerinfo. Skatteetaten må ha fullmakten i papirformat.

Henvendelsene vil bli besvart på et fastsatt skjema. Har du andre henvendelser og spørsmål om informasjonen i skjemaet kan du ringe eller skrive til oss.

footer/desktop/standard