This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1167

Næringsoppgave 2

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS (internasjonal regnskapsstandard), skal levere Næringsoppgave 2 som elektronisk vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Selskaper som ikke hadde noen aktivitet i 2017 må likevel levere følgende skjema:

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

Personlig næringsdrivende og andre som ikke har årsregnskapsplikt leverer i stedet Næringsoppgave 1.

Utenlandsk selskap og andre næringsdrivende som behandles ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker og har skattekommune 2312 Utland, skal levere RF-1045 Regnskapsutdrag.

Utenlandsk aksjeselskap og andre næringsdrivende som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS (internasjonal regnskapsstandard), skal levere Næringsoppgave 2

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard