This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1242

Næringsoppgave for billedkunstnere

Skjemaet skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemeldingen av billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige etter lov om årsregnskap mv

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Log in and submit the form together with your tax return.

Har du årsregnskapsplikt etter regnskapsloven leverer du i stedet RF‑1167 «Næringsoppgave 2». Dette gjelder næring organisert som aksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap mv.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) har slik årsregnskapsplikt hvis foretaket i året har hatt eiendeler med samlet verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

 

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard