This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1294

Realisasjon av/fra landbrukseiendom

Skjemaet skal brukes kun av personlige eiere av landbrukseiendommer, og skal ikke brukes av selskaper eller av deltakere som realiserer (selger) andeler i ansvarlig selskap, ANS/DA.

Logg inn og fyll ut RF-1294:

Fyll ut og lever sammen med skattemeldingen

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

This form is part of the tax return. You log in and complete it electronically

If you are an employee or pensioner not submitting the tax return electronically but on paper, you can use this form. However, if you submit on paper you will not receive the tax settlement until August at the earliest.

Forms used for earlier years

footer/desktop/standard