This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1450

Rekvisisjon av D-nummer

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner osv. kan ikke rekvirere D-nummer selv.

Last ned, fyll ut og send inn:

Rekvirer D-nummer

De som kan rekvirere D-nummer fyller ut dette skjemaet.

footer/desktop/standard