This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1153

Skattlegging av vannkraftverk

RF-1153 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av de som har vannkraftverk med påstemplet merkeytelse 5 500 kVA eller mer.

If you are a business or self-employed person, you have to submit the tax return and all forms electronically.

Log in and submit the form together with your tax return.

I RF-1153 spesifiserer en grunnrenteinntekt, naturressursskatt og eiendomsskattegrunnlag.

Del 3 i skjemaet fylles bare ut for kraftverk med påstemplet merkeytelse 10 000 kVA eller mer.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard