This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1327

Erklæring om avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer

Kjøper fyller ut erklæringen i ett eksemplar ved kjøp av varer fra registrert virksomhet. Selger oppbevarer erklæringen sammen med fakturaen som bilag til avgiftsregnskapet.

Når du søker refusjon av betalt avgift, skal du legge ved erklæringen.

Erklæringen kan benyttes ved avgiftsfritt kjøp eller ved kjøp med redusert sats, av følgende varer:

  • Alkohol
  • Alkoholfrie drikkevarer mv
  • Sjokolade- og sukkervarer mv
  • Mineralolje
  • Bensin
  • Sukker

Betale og rapportere særavgifter

Les mer om å betale og rapportere særavgifter.

footer/desktop/standard