This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Form RF-1361

Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen. Det må leveres via Altinn av deg som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Leveringsfristen er den samme som for skattemeldingen. Fristen for å søke om utsettelse for inntektsåret 2016 er derfor utløpt.

Logg inn og lever RF-1361

Lever søknad

Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonforetak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, eller utenlandske rettsregler som svarer til reglene i regnskapsloven eller IFRS, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt av virksomhetsformue jf. skattebetalingsloven § 15-3. Med virksomhetsformue regnes formue i aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av verdsettingsrabatten i skatteloven § 4-17 annet ledd. Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.

For personlig eier av andeler i selskap og eier av enkeltpersonforetak, er det et vilkår for utsettelse at virksomheten har underskudd i årsregnskapet i året før inntektsåret. For selskaper eid i konsern etter regnskapsloven § 1-3 må det i tillegg være underskudd i konsernregnskapet.

Betalingsutsettelse kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

footer/desktop/standard