This page is not available in english. Most of our Forms, Rates, and content in main areas Person, Business and organisation and About Skatteetaten are translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Rate for:

Vektårsavgift

Hvor mye du skal betale i vektsårsavgift avhenger av vekt, antall aksler og fjæringssystem. Vektårsavgiften kan derfor variere mye avhengig av kjøretøyet. Dieseldrevne kjøretøy skal også betale en miljødifferensiert avgift.


Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe Luftfjæring Annet fjæringssystem
2 eller flere aksler    
7 500 - 11 999 kg 464 kroner 464 kroner
2 aksler    
12 000 - 12 999 kg 464 kroner 832 kroner
13 000 - 13 999 kg 832 kroner 1 486 kroner
14 000 - 14 999 kg 1 486 kroner 1 900 kroner
15 000 kg og over 1 900 kroner 3 713 kroner
3 aksler    
12 000 - 14 999 kg 464 kroner 464 kroner
15 000 - 16 999 kg 832 kroner 1 104 kroner
17 000 - 18 999 kg 1104 kroner 1 782 kroner
19 000 - 20 999 kg 1 782 kroner 2 171 kroner
21 000 - 22 999 kg 2 171 kroner 3 095 kroner
23 000 kg og over 3 095 kroner 4 554 kroner
Minst 4 aksler    
12 000 - 24 999 kg 2 171 kroner 2 96 kroner
25 000 - 26 999 kg 2 196 kroner 3 167 kroner
27 000 - 28 999 kg 3 167 kroner 4 754 kroner
29 000 kg og over 4 754 kroner 6 830 kroner

Vogntog (kombinasjoner av kjøretøy)

Avgiftsgruppe  Luftfjæring  Annet fjæringssystem 
2 + 1 aksler    
7 500 - 13 999 kg 464 kroner 464 kroner
14 000 - 15 999 kg 464 kroner 464 kroner
16 000 - 17 999 kg 464 kroner 630 kroner
18 000 - 19 999 kg 630 kroner 841 kroner
20 000 - 21 999 kg 841 kroner 1 352 kroner
22 000 - 22 999 kg 1 352 kroner 1 613 kroner
23 000 - 24 999 kg 1 613 kroner 2 540 kroner
25 000 - 27 999 kg 2 540 kroner 4 099 kroner
28 000 kg og over 4 099 kroner 6 849 kroner
2 + 2 aksler    
16 000 - 24 999 kg 820 kroner 1 291 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 291 kroner 1 827 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 827 kroner 2 469 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 469 kroner 2 884 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 884 kroner 4 437 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 437 kroner 5 977 kroner
33 000 kg og over 5 977 kroner 8 832 kroner
2 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 849 kroner 6 570 kroner
38 000 - 40 000 kg 6 570 kroner 8 763 kroner
over 40 000 kg 8 763 kroner 11 735 kroner
Minst 3 + 1 aksler    
16 000 - 24 999 kg 820 kroner 1 291 kroner
25 000 - 25 999 kg 1 291 kroner 1 827 kroner
26 000 - 27 999 kg 1 827 kroner 2 469 kroner
28 000 - 28 999 kg 2 469 kroner 2 884 kroner
29 000 - 30 999 kg 2 884 kroner 4 437 kroner
31 000 - 32 999 kg 4 437 kroner 5 977 kroner
33 000 kg og over 5 977 kroner 8 832 kroner
Minst 3 + 2 aksler    
16 000 - 37 999 kg 4 341 kroner 5 848 kroner
38 000 - 40 000 kg 5 848 kroner 7 909 kroner
over 40 000 kg 7 909 kroner 11 475 kroner
Minst 3 + minst 3 aksler    
16 000 - 37 999 kg 2 670 kroner 3 133 kroner
38 000 - 40 000 kg 3 133 kroner 4 447 kroner
over 40 000 kg 4 447 kroner 6 807 kroner

Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vekt og avgasskravnivå (EURO-standarden).
Alle summer er oppgitt i kroner.

Vektklasser  Ingen I II  III IV V VI+  0-utslipp
7 500 -
11 999 kg
5947 3305 2312 1408 741 463 116 0
12 000 -
19 999 kg
9757 5442 3791 2312 1221 757 190 0
20 000 kg
og over
17348 9937 7048 4236 2236 1390  348 0
footer/desktop/standard