Important information

This page is not available in English.

Brukerundersøkelser

Skatteetaten gjennomfører jevnlig undersøkelser av skattyternes tilfredshet med etatens tjenester og service.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Eldre undersøkelser