Important information

This page is not available in English.

Dette tilbyr vi

I Skatteetaten legger vi til rette for ansattes kompetanseutvikling. I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og trening i arbeidstiden.

Utviklingsmuligheter  

Kompetansedeling

Utvikling av kompetansemiljø er ett av fem strategiske satsningsområder i Skatteetaten. Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at vi skal nå våre mål og fylle vårt samfunnsansvar. For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, tilrettelegger vi for samarbeid på tvers i organisasjonen. Slik er kunnskapsdeling en viktig bit av vår arbeidshverdag. 

Kurs og videreutdanning

Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. I Skatteetaten får du muligheter til å delta på kurs og seminarer, samt etter- og videreutdanning.

Hvert år får en rekke av våre ansatte anledning til å begynne på et deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett. Skatteetaten dekker alle omkostninger. Kravene til å søke er en bachelor innen økonomisk/administrative- eller juridiske fag, i tillegg til to års yrkeserfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Mastergraden er utviklet i samarbeid med BI.

Ansattgoder

Fleksitid og overtidsbetaling

Skatteetaten tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling. De fleste av etatens enheter har sommertid (kl. 8-15) fra 15. mai til 14. september.

Trening i arbeidstiden

Ansatte får bruke inntil to arbeidstimer i uka til trening. 

Fleksibel kontorløsning

Vår IKT-løsning gjør det mulig å jobbe ved våre kontorer uavhengig av organisatorisk og geografisk tilhørighet. For tilsatte som bor langt unna sitt tjenestekontor, kan det i perioder være mulig å disponere kontorplass ved et annet av etatens kontorer.

Permisjon 

Vi har fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og nyter godt av de avtaler og goder som følger dette. Det trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Lånemuligheter

Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Gjennom arbeidsgiver gis det ved behov også mulighet til kortsiktige lønnslån.

Følg oss på LinkedIn

Se hvem i ditt LinkedIn-nettverk som jobber i Skatteetaten, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.

Important information

Emblem_NOPS_2020-small.png

Skatteetaten er en attraktiv arbeidsplass

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og karrierepreferanser blant studenter og yrkesaktive med høyere utdanning (professionals).

Blant yrkesaktive med høyere utdanning rangeres Skatteetaten på 11. plass blant jurister, 14. plass blant IT-ansatte og 7. plass blant økonomer.

 

Blant studenter rangeres Skatteetaten på 28. plass blant jurister, 22. plass innen IT og 23. plass innen økonomi