Important information

This page is not available in English.

Trainee i Skatteetaten

Er du interessert i personlig utvikling og mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en av Norges mest attraktive offentlige virksomheter?

Som trainee i Skatteetaten åpnes døren til en spennende karriere. Hvert år søker vi deg som ønsker å bli kjent med hele vår organisasjon og som har potensiale til å på sikt få nøkkelposisjoner i Skatteetaten.

Gjennom opphold i fire forskjellige divisjoner vil du utvikle en helhetsforståelse av Skatteetaten, og du vil også få et bredt nettverk blant våre 6 500 ansatte.

Du vil gjennom opphold i ulike deler av organisasjonen tilegne deg ny kunnskap gjennom hele traineeperioden som vil hjelpe deg å velge karriere etter endt traineeprogram. Du vil få en bratt læringskurve, mange utfordringer og stor innflytelse på egne oppgaver. Hospiteringene vil tilpasses dine ønsker.

Slik søker du

Rekrutteringen starter på høsten, ett år i forkant av selve oppstarten.

Vi informerer her på nettsidene våre når det er mulig å søke.

Dersom du ønsker å få tilsendt stillingsutlysninger når de legges ut, kan du registrere din profil på vår jobbagent.

Oppbyggingen av programmet

Du starter det to-årige programmet med opphold i divisjonen du ansettes i, og vil i løpet av to år være innom fire av våre divisjoner. Du vil også delta på samlinger underveis i programmet og får muligheten til å delta på aktuelle kurs.

trainee-oppbygging.PNG

Oppstart og varighet

Oppstart på traineeprogrammet er i august, og har en varighet på 24 måneder.

Du får mentor og oppfølging

Du vil få tildelt en mentor som følger deg gjennom hele traineeprogrammet. Mentoren vil være en sentral leder i Skatteetaten, og vil være en person som kan støtte deg og gi deg gode råd gjennom traineeperioden. Du vil også få tildelt en fadder på hver hospitering.

Du blir fast ansatt

Som trainee blir du fast ansatt fra første dag. Det betyr at du ikke har noen binding utover ordinær oppsigelsestid verken i traineeperioden eller etter.

Hvem kan søke?

Til traineeprogrammet søker vi nyutdannede talenter som ønsker å bli kjent med hele Skatteetaten. Vi ansetter mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn, og ser etter både jurister, revisorer, økonomer og samfunnsvitere. Du må trives med skiftende oppgaver og en organisasjon i endring.

Important information

Trainee- og tech graduate-programmet

Se og hør hva noen av våre tech graduates og traineer forteller om sine forventninger og opplevelser.

Les mer om hvordan våre tech graduates og traineer tas i mot: